Ania

Biegacz amator, biega od 2012

Polska,

ulubiony dystans
0 km
ulubiona nawierzchnia
droga gruntowa
ulubiony typ biegu
ulubiony poziom trudności